Led trak

Odgovori
Uporabniški avatar
rambo123
Obiskovalec
Reactions:
Prispevkov: 570
Pridružen: 12 Jun 2011, 19:13
Kraj: Hrastnik

Led trak

Odgovor Napisal/-a rambo123 » 05 Nov 2011, 20:51

Slika
Slika
Slika

:whistle: :-({|= :mrgreen:
Zadnjič spremenil rambo123, dne 09 Nov 2011, 18:23, skupaj popravljeno 2 krat.


Street Fighter Quad Team Slovenia

Uporabniški avatar
jay886
Obiskovalec
Reactions:
Prispevkov: 1815
Pridružen: 28 Avg 2011, 14:06
Kraj: Ruše

Re: Led trak

Odgovor Napisal/-a jay886 » 06 Nov 2011, 13:57

čimprej pofotkat z malo boljšim orodjem :D


2011 Shineray 300 xy hitro prodan..
2012 Can Am outy 800r max..... bo kr nekaj časa ostal...

Slika

wildman939
Obiskovalec
Reactions:
Prispevkov: 93
Pridružen: 10 Avg 2011, 10:01
Kraj: Slovenia, Grosuplje
Kontakt:

Re: Led trak

Odgovor Napisal/-a wildman939 » 08 Nov 2011, 07:51

Mislim da Sym ne rabi dodatnih trakov saj ima že zdaj luči od avta :D Edino kar bi lahko imel je rikverc luč, o tem pa razmišljam, seveda bom za to uporabil led trak :D

Rambo pa ti tole offroad vozilo uporabljaš samo za k maši? :P :DUporabniški avatar
rambo123
Obiskovalec
Reactions:
Prispevkov: 570
Pridružen: 12 Jun 2011, 19:13
Kraj: Hrastnik

Re: Led trak

Odgovor Napisal/-a rambo123 » 08 Nov 2011, 16:03

:-#
Zadnjič spremenil rambo123, dne 08 Nov 2011, 21:55, skupaj popravljeno 1 krat.


Street Fighter Quad Team Slovenia

Uporabniški avatar
jaka
Mojster
Reactions:
Prispevkov: 7580
Pridružen: 22 Jan 2006, 22:08
Kraj: Ljubljana - Brezovica

Re: Led trak

Odgovor Napisal/-a jaka » 08 Nov 2011, 18:21

Še vprašanje za tebe .
Je tvoja predelava izvedena tehnično pravilno in ali tako predelano vozilo ustreza vsem zahtevam pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil ???

Po domače : je trak homologiran in ali je vpisan v homologacijski kartonček v rubriki /opis predelave vozila/ ?


Vprašanje pa postavljam zato, ker vsakodnevno vidim kakšen skuter, štirikolesnik, avto, motorno kolo itd...na izrednem tehničnem pregledu (pripeljani so s strani policije). Predelave, ki niso vpisane v homologacijski kartonček so nato razlog za pisanje položnic. In tega bo vse več saj vemo, da država potrebuje denar. :k:Uporabniški avatar
rambo123
Obiskovalec
Reactions:
Prispevkov: 570
Pridružen: 12 Jun 2011, 19:13
Kraj: Hrastnik

Re: Led trak

Odgovor Napisal/-a rambo123 » 08 Nov 2011, 21:22

:-#
Zadnjič spremenil rambo123, dne 08 Nov 2011, 21:55, skupaj popravljeno 1 krat.


Street Fighter Quad Team Slovenia

Uporabniški avatar
jaka
Mojster
Reactions:
Prispevkov: 7580
Pridružen: 22 Jan 2006, 22:08
Kraj: Ljubljana - Brezovica

Re: Led trak

Odgovor Napisal/-a jaka » 08 Nov 2011, 21:38

Izločitev vozila iz prometa

239. člen


(1) Policist prepove nadaljnjo vožnjo in izloči iz prometa motorno ali priklopno vozilo:

– ki ima vgrajene nehomologirane dele, naprave, opremo ali posamezne sklope, če se za takšne naprave, dele, opremo ali posamezne sklope zahteva homologacija;

– pri katerem vgrajeni del, naprava, oprema ali sklop ni tipsko ali posamično odobren za to vozilo;

– ki ni registrirano ali nima veljavnega potrdila za preizkusno vožnjo ali za katero je potekla veljavnost prometnega dovoljenja;

– ki ni tehnično brezhibno;

– katerega voznik ne omogoči ali ne sodeluje pri pregledu vozila, naprav, opreme ali tovora ali tehtanju vozila;

– ki v zimskih razmerah nima predpisane zimske opreme ali če je na njem sneg, led, voda ali druge snovi, ki bi lahko vplivale na vozne lastnosti vozila ali ki bi se lahko raztresale ali razlivale z njega ali če stekla vozila ali vzvratna ogledala niso čista;

– ki ni obvezno zavarovano v skladu s predpisi;

– ki je obremenjeno nad največjo dovoljeno maso ali osno obremenitvijo po določilih proizvajalca vozila ali pri katerem obremenitev presega predpisano razmerje med bruto močjo motorja, izraženo v kW, in največjo dovoljeno maso vozila, izraženo v tonah;

– na katerem je tovor naložen ali pritrjen v nasprotju z določili tega zakona;

– ki samo ali skupaj s tovorom prekoračuje predpisane dimenzije ali dovoljeno osno obremenitev ali dovoljeno skupno maso, pa zanj ni bilo izdano dovoljenje za izredni prevoz ali ne izpolnjuje posebnih pogojev, določenih v dovoljenju za izredni prevoz, ali ne izpolnjuje določb tega zakona o izredni uporabi cest;

– ki ne izpolnjuje predpisanih zahtev glede varstva okolja;

– ki mu v skladu z veljavnimi predpisi ni dovoljen vstop v državo;

– ki ni ali ni na predpisan način označeno z registrskimi tablicami;

– ki je označeno z registrskimi ali preizkusnimi tablicami, ki niso izdane za to vozilo;

– ki vozi po cesti, po kateri je vožnja tovrstnih vozil prepovedana;

– katerega največja dovoljena masa presega dovoljeno.

Če je prepoved iz zadnje alineje začasna, ga izloči za toliko časa, dokler prepoved vožnje ne preneha.

(2) Policist lahko prepove nadaljnjo vožnjo in izloči iz prometa tudi motorna ali priklopna vozila, ki ne izpolnjujejo drugih predpisanih pogojev za vožnjo v cestnem prometu, če bi to lahko vplivalo na varnost prometa.

(3) Policist prepove nadaljnjo vožnjo motornega vozila, če voznik ali potnik ne uporablja ali ne uporablja na predpisan način varnostnega pasu, dokler ga ne uporabi, ali če otrok, ki se vozi v vozilu, ni zavarovan v skladu s štirinajstim odstavkom 102. člena tega zakona. Nadaljnjo vožnjo prepove tudi, če voznik ali potnik na kolesu, kolesu s pomožnim motorjem, kolesu z motorjem, motornem kolesu, trikolesu, lahkem štirikolesu ali štirikolesu, ne uporablja predpisane zaščitne čelade oziroma je ne uporablja tako, kot je to predvideval proizvajalec, dokler je ne uporabi na način, ki ga je predvideval proizvajalec.

(4) Policist, ki izloči iz prometa vozilo iz prvega ali drugega odstavka tega člena, lahko odvzame registrske oziroma preizkusne tablice.

(5) Če v primeru iz prejšnjega odstavka voznik ne odstrani registrskih ali preizkusnih tablic z vozila, se jih odstrani z neposredno fizično prisilitvijo na voznikove stroške.

(6) Odvzete registrske tablice se v roku treh dni od odvzema vrnejo uporabniku ali lastniku vozila, s katerega so bile odvzete, če je odpravljen razlog, zaradi katerega so bile odvzete. Po tem roku se pošljejo registracijski organizaciji, ki jih je izdala. Odvzete preizkusne tablice se uničijo.

(7) Policist začasno izloči iz prometa tudi motorna vozila ali skupino vozil, za katerimi je zaradi počasne vožnje nastala kolona vozil.

(8) V primeru, da so v vozilo vgrajene nehomologirane naprave, nadomestni deli ali oprema, ki bi morali biti homologirani, ali vgrajeni del, naprava, oprema ali sklop ni tipsko ali posamično odobren za to vozilo, lahko izloči vozilo iz prometa in odvzame registrske tablice tudi pristojni inšpektor.

240. člen


(1) Izločitev vozila traja toliko časa, dokler se ne odpravijo razlogi, zaradi katerih je bila odrejena, ali se pridobi ustrezno dovoljenje.

(2) Lastnik vozila mora odstraniti izločeno vozilo s ceste v roku 24 ur. Če tega ne stori, odstrani vozilo na njegove stroške izvajalec rednega vzdrževanja cest.

(3) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek lastnik vozila, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.

(4) Z globo najmanj 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pa z globo najmanj 200 eurov.

Odreditev tehničnega pregleda

241. člen


(1) Policist napoti vozilo na tehnični pregled in odvzame registrske tablice, če sumi, da:

– motorno ali priklopno vozilo ni tehnično brezhibno zaradi napak na podvozju ali na napravah za upravljanje ali zaviranje,

– je vozilo predelano tako, da ne ustreza tehničnim normativom, ki jih je določil proizvajalec,

– so v vozilo vgrajene nehomologirane naprave, nadomestni deli ali oprema, ki bi morali biti homologirani,

– vgrajeni del, naprava ali oprema ni tipsko ali posamično odobren za to vozilo,

– ne izpolnjuje predpisanih zahtev glede emisij snovi in energije v zrak, ali

– je tako poškodovano v prometni nesreči, da ni sposobno varne udeležbe v cestnem prometu.

(2) V primeru iz zadnje alineje prejšnjega odstavka se tehnični pregled opravi, ko je vozilo popravljeno.

(3) Stroške tehničnega pregleda plača voznik. Vozniku se ti stroški, razen v primeru iz prejšnjega odstavka, povrnejo, če se na tehničnem pregledu ugotovi, da je vozilo tehnično brezhibno.

Izločitev predelanih vozil

248. člen


(1) Če policist ugotovi, da je v cestnem prometu vozilo, ki je predelano tako, da ne ustreza tehničnim normativom, ki jih je določil proizvajalec, in ta predelava ni vpisana v dokumentu o skladnosti vozila, tako vozilo izloči iz prometa in odvzame registrske tablice.

(2) Policist zaseže kolo s pomožnim motorjem, kolo z motorjem, motorno kolo, lahko štirikolo ali štirikolo, ki je predelano tako, da presega največjo moč motorja ali največjo konstrukcijsko določeno hitrost, določeno v deklaraciji proizvajalca vozila, ali največjo konstrukcijsko hitrost, določeno v tem zakonu za posamezno vrsto vozil in odvzame registrske oziroma preizkusne tablice.

(3) Če v primeru iz prvega ali drugega odstavka tega člena, voznik ne odstrani z vozila registrskih ali preizkusnih tablic, se jih odstrani z neposredno fizično prisilitvijo na voznikove stroške.

(4) Odvzete registrske tablice se pošljejo registracijski organizaciji, ki jih je izdala. Odvzete preizkusne tablice se uničijo.

(5) Z globo najmanj 400 eurov se kaznuje za prekršek iz drugega odstavka tega člena lastnik predelanega vozila.

(6) Z globo najmanj 4.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali podjetnik posameznik, ki predela kolo s pomožnim motorjem, kolo z motorjem, motorno kolo, lahko štirikolo ali štirikolo tako, da presega največjo moč motorja ali največjo konstrukcijsko določeno hitrost, določeno v deklaraciji proizvajalca vozila ali največjo hitrost, določeno v predpisih o varnosti cestnega prometa, odgovorna oseba pa z globo najmanj 400 eurov. Z globo najmanj 400 eurov se kaznuje za tak prekršek fizična oseba.Uporabniški avatar
rambo123
Obiskovalec
Reactions:
Prispevkov: 570
Pridružen: 12 Jun 2011, 19:13
Kraj: Hrastnik

Re: Led trak

Odgovor Napisal/-a rambo123 » 08 Nov 2011, 21:49

#-o [-( :-& ](*,)


Street Fighter Quad Team Slovenia

Uporabniški avatar
rambo123
Obiskovalec
Reactions:
Prispevkov: 570
Pridružen: 12 Jun 2011, 19:13
Kraj: Hrastnik

Re: Led trak

Odgovor Napisal/-a rambo123 » 08 Nov 2011, 21:50

Torej bom moral vse odstraniti..... [-o< :cry: Hvala za nasvet Jaka imaš v dobrem :drinkers:


Street Fighter Quad Team Slovenia

Uporabniški avatar
jaka
Mojster
Reactions:
Prispevkov: 7580
Pridružen: 22 Jan 2006, 22:08
Kraj: Ljubljana - Brezovica

Re: Led trak

Odgovor Napisal/-a jaka » 08 Nov 2011, 22:00

Ni ti treba odstraniti. Je pa dobro vedeti, kaj in kako lahko "krasimo" svoje mopede. Za sebe lahko napišem, da sem že imel problem z "tovorom na zadnjem delu" . Še večji problem je bilo to legalizirati. Na koncu mi je uspelo in dodatna predelava je vpisana v homologacijski kartonček.
Tudi slik ti ne bi bilo treba odstraniti.Uporabniški avatar
hurco
Obiskovalec
Reactions:
Prispevkov: 1017
Pridružen: 13 Maj 2007, 21:35
Kraj: škofja loka
Kontakt:

Re: Led trak

Odgovor Napisal/-a hurco » 08 Nov 2011, 22:49

Tudi jaz imam namontirane led trakove, spredaj, zadaj, na sredini, vendar imam tako, da lahko hitro odklopim ce grem na cesto.


AC 400 trv 4xgrebe

bugimajstr
Obiskovalec
Reactions:
Prispevkov: 556
Pridružen: 15 Jun 2011, 22:37
Kraj: bela krajina

Re: Led trak

Odgovor Napisal/-a bugimajstr » 09 Nov 2011, 06:56

Eno uprašanje.A potemtakem tudi jaz nesmem imet soda privezanega na prtljažnik če se vozim po cesti?hehe a ga moram tudi homologirat pa upisat v kartonček?Uporabniški avatar
Jam
Obiskovalec
Reactions:
Prispevkov: 646
Pridružen: 12 Feb 2008, 23:48
Kraj: Selnica ob Dravi

Re: Led trak

Odgovor Napisal/-a Jam » 09 Nov 2011, 07:06

Ti nesmeš met soda zadi gor, ker je to grdo :lol:Uporabniški avatar
jaka
Mojster
Reactions:
Prispevkov: 7580
Pridružen: 22 Jan 2006, 22:08
Kraj: Ljubljana - Brezovica

Re: Led trak

Odgovor Napisal/-a jaka » 09 Nov 2011, 09:21

Če ne poznaš razlike med dodatno opremo ali tovorom na vozilu (kamor spada tvoj sod), je eno veliko vprašanje za kakšno drugačno :oops: homologacijo !bugimajstr
Obiskovalec
Reactions:
Prispevkov: 556
Pridružen: 15 Jun 2011, 22:37
Kraj: bela krajina

Re: Led trak

Odgovor Napisal/-a bugimajstr » 09 Nov 2011, 13:10

Ja no.Samo uprašam.To da zgleda malo čudno to že vem.Samo služi pa dobro svojemu namenu.Žal nimam še dodatnih 300 evrov za original kufer.:(Uporabniški avatar
jaka
Mojster
Reactions:
Prispevkov: 7580
Pridružen: 22 Jan 2006, 22:08
Kraj: Ljubljana - Brezovica

Re: Led trak

Odgovor Napisal/-a jaka » 09 Nov 2011, 17:11

Saj ni problema. Ker sem veliko na cesti z štirikolesnikom in ker na vsake toliko časa naletim na kakšnega mladega "grebatorja" v uniformi, opozarjam na dejstva in lastne izkušnje, kako se lahko in kam se lahko uniformirani fantje "vtaknejo", da lahko izpolnijo svojo normo z pisanjem položnic.Odgovori